Miksi kiinteistön rakennusautomaatio kannattaa uusia?

Rakennusautomaatio

Rakennusautomaation modernisointi kannattaa

Rakennusautomaatio on kiinteistön ydin. Toimiva automaatiojärjestelmä liitettynä muuhun talotekniikkaan antaa kattavaa dataa kiinteistön toiminnasta ja mahdollistaa tietoon perustuvan johtamisen.

Miksi rakennusautomaatio kannattaa uusia?

Automaatiojärjestelmällä on vaikutus kiinteistön olosuhteisiin, energiankulutukseen ja toimintaan. Automaatio ohjaa kiinteistön talotekniikkaa reaaliaikaisten olosuhteiden perusteella.

Jotta kiinteistön johtaminen automaation avulla tietoon perustuen onnistuu, on tärkeää kerätä kiinteistön toiminnasta ja tiloista mahdollisimman kattavasti dataa. Kerätyn datan pohjalta kiinteistön toimintaa voidaan hallita kokonaisuutena.
 
Datan perusteella voidaan tunnistaa ja ennakoida toimintaa, jolla on suora vaikutus energiankulutukseen ja talotekniikan elinkaaren pituuteen.
 

Modernin rakennusautomaation tärkeimpiä tavoitteita ovat helposti hallittava, olosuhteet optimoitu, käyttäjän tarpeita vastaava energiatehokas kiinteistö. 

 

Milloin automaation modernisointi olisi hyvä tehdä?

Automaatiojärjestelmän uudistamistarpeita suositellaan tarkkailemaan säännöllisesti, mutta kuitenkin viimeistään rakennuksen uudistus- tai saneerausvaiheessa. 

Rakennusautomaation teknologia kehittyy jatkuvasti. Vaikka vanhalla automaatiojärjestelmällä olisikin käyttöikää jäljellä, uusiminen tai päivittäminen on todennäköisesti silti järkevää. Investointi maksaa itsensä nopeasti takaisin, kun sen avulla kiinteistöstä saadaan energiatehokkaampi, viihtyisämpi ja toimivampi.
 

Mikäli kiinteistön rakennusautomaatiojärjestelmät ovat iäkkäitä, on todennäköistä, että ne eivät täytä EU:n energiatehokkuudesta annetun direktiivin vaatimuksia ja rakennusautomaation modernisointi on siten ajankohtaista tehdä.

Yksi tapa varmistaa kiinteistön automaatiojärjestelmän tila on teettää kuntokartoitus. Kartoituksessa tutkitaan kiinteistön nykyinen tila ja selvitetään tarpeet lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. Kartoituksessa selvitetään mitä tarvitaan, jotta kiinteistöstä saadaan mahdollisimman energiatehokas ja toimiva.
 

Rakennusautomaation uusimista suositellaan kun:

  • Kiinteistöä peruskorjataan tai tiloja uudistetaan 
  • Nykyinen automaatiojärjestelmä ei mahdollista kaiken talotekniikan ohjaamista
  • Automaatiojärjestelmästä ei saada riittävän paljoa dataa talotekniikan toiminnasta
  • Järjestelmä ei täytä rakennusten energiatehokkuusdirektiivin vaatimuksia
  • Automaatiojärjestelmä on yli 10 vuotta vanha

 

Tilaa kartoitus ja varmista, että kiinteistösi rakennusautomaatiojärjestelmät ovat ajantasalla. Voit täyttää lomakkeen tai soittaa suoraan numeroon 09 6150 0653.

LinkedIn
Facebook
Twitter
WhatsApp

Kiitos viestistäsi!

Vastaamme teille mahdollisimman pian.