Desigo PXC00-U Modulaariset alakeskukset

  • Mallit: PXC00-U, PXC64-U, PXC128-U
  • Vapaasti ohjelmoitava
  • Natiivi BACnet kommunikointi joko BACnet®/LonTalk® ja BACnet/IP kommunikointikortilla PXA30-N.
  • Tilan osoitus LEDit toiminnan, tilan ja kommunikoinnin diagnosointia varten
  • Käyttöpaneelit PXM10, PXM20/PXM20-
  • PXC00-U, PXC64-U, PXC128-U: TX IO moduulit IO liittämistä varten. Laajennusmoduuli PXA30-** WEB käyttämistä varten

Modulaariset, vapaasti ohjelmoitavat automaatioyksiköt LVI- ja rakennusautomaatiolaitoksiavarten.Valvomotoiminnot (hälytysten käsittely, aikaohjelmat, trenditoiminnot, kaukokäyttö, pääsysuojaus jne.) Laite voi toimia itsenäisesti tai se voidaan liittää osaksi järjestelmää PXM -käyttöpäätteen liitäntä BTL testattu BACnet kommunikointi LonTalk, PTP tai IP BACnet standardin mukaan (rev 1.7) sisältää B-BC profiilin

P-väyläliitäntä mahdollistaa joustavan datapistevalikoiman, joka voidaan mukauttaa kaikkiin laitostekniikan vaatimuksiin sopivaksi. QAX…-huoneyksikköjen liitäntä.

Tiedonsiirto:

Tiedonsiirto tapahtuu avoimessa väyläjärjestelmässä, jossa käytetään standardoitua BACnet-vakioprotokollaa. Sekä peer-to-peer-vertaistiedonsiirto muihin automaatioyksiköihin että yhteydet PXM20/PXM20-E-käyttöpäätteeseen on integroitu.

Käyttö- ja näyttötoiminnot:

Automaatioyksikköjen käyttö tapahtuu helppokäyttöisellä PXM20-käyttöpäätteellä toimintanäppäinten sekä graafisten ja selväkielisten tekstinäyttöjen avulla. PXM20/PXM20-E-käyttöpäätettä voidaan käyttää joko paikallisesti tai hajautetusti kaikkien verkkoon liitettyjen laitosten ohjaukseen.PXA30-W0/W1/W2 mahdollistavat yhden tai useamman DESIGO PX -automaatioyksikön ohjauksen ja tietojen katsomisen kaukoyhteydellä tavallisen Internet-selaimen välityksellä. PPS2-väyläliitännän kautta voidaan ohjata enintään viittä QAX…-huoneyksikköä.

Kiitos viestistäsi!

Vastaamme teille mahdollisimman pian.