Desigo PXC00-D kompaktit alakeskukset

PXC00-D -sarjan alakeskukset ovat kompakteja, vapaasti ohjelmoitavia automaatioyksiköitä LVI- ja rakennusautomaatiolaitoksia varten. Valvomotoiminnot (hälytysten käsittely, aikaohjelmat, trenditoiminnot, kaukokäyttö, pääsysuojaus jne.) Laite voi toimia itsenäisesti tai se voidaan liittää osaksi järjestelmää. PXM -käyttöpäätteen liitäntä BTL testattu BACnet kommunikointi LonTalk, PTP tai IP BACnet standardin mukaan (rev 1.7) sisältää B-BC profiilin.

  • Mallit: PXC12.D/-E.D, PXC22.D/-E.D, PXC36.D/-E.D, PXC52
  • Vapaasti ohjelmoitava
  • Natiivi BACnet kommunikointi joko BACnet®/LonTalk® (PXC…D) tai BACnet/IP (PXC..-E.D)
  • Tilan osoitus LEDit toiminnan, tilan ja kommunikoinnin diagnosointia varten
  • Käyttöpaneelit PXM10, PXM20/PXM20-E

Käyttö:

Automaatioyksiköt muodostavat infrastruktuurin järjestelmä- ja sovelluskohtaisten toimintojen asentamista ja käsittelyä varten, ja ne voidaan ohjelmoida vapaasti.Säätö- ja ohjaustoimintojen lisäksi niihin on integroitu myös helppokäyttöisiä valvomotoimintoja, kuten: Hälytysten käsittely, johon sisältyy koko verkon laajuinen hälytysten reititys. Hälytysten standardi-, perus- ja laajennettu käsittely, johon sisältyy kontrolloitu ja turvallinen tiedonsiirto ja automaattinen tiedonsiirron valvonta. Aikaohjelmat. Trenditoiminnot. Kaukokäyttötoiminto. Koko verkon laatuinen pääsysuojaus, johon sisältyy yksilöllisesti määriteltävät käyttäjäprofiilit ja -luokat

Tiedonsiirto:

Tiedonsiirto tapahtuu avoimessa väyläjärjestelmässä, jossa käytetään standardoitua BACnet-vakioprotokollaa. Sekä peer-to-peer-vertaistiedonsiirto muihin automaatioyksiköihin että yhteydet PXM20/PXM20-E-käyttöpäätteeseen on integroitu.

Käyttö- ja näyttötoiminnot:

Automaatioyksikköjen käyttö tapahtuu helppokäyttöisellä PXM20-käyttöpäätteellä toimintanäppäinten sekä graafisten ja selväkielisten tekstinäyttöjen avulla. PXM20/PXM20-E-käyttöpäätettä voidaan käyttää joko paikallisesti tai hajautetusti kaikkien verkkoon liitettyjen laitosten ohjaukseen.

Kiitos viestistäsi!

Vastaamme teille mahdollisimman pian.