Desigo PXC..D modulaariset alakeskukset

  • Mallit: PXC00.D/-E.D, PXC100.D/-E.D, PXC200.D/-E.D
  • Vapaasti ohjelmoitava
  • Natiivi BACnet kommunikointi joko BACnet®/LonTalk® (PXC…D) tai BACnet/IP (PXC..-E.D)
  • Tilan osoitus LEDit toiminnan, tilan ja kommunikoinnin diagnosointia varten
  • Käyttöpaneelit PXM10, PXM20/PXM20-E
  • D/-E.D yhdessä laajennusmoduulien PXX-L11/12 kanssa LonWorks® verkkojen yhdistykseen (RXC)
  • D/-E.D, PXC200.D/-E.D: TX IO moduulit IO liittämistä varten. Laajennusmoduuli PXA40-** WEB käyttämistä varten

Tiedonsiirto:

Tiedonsiirto tapahtuu avoimessa väyläjärjestelmässä, jossa käytetään standardoitua BACnet-vakioprotokollaa. Sekä peer-to-peer-vertaistiedonsiirto muihin automaatioyksiköihin että yhteydet PXM20/PXM20-E-käyttöpäätteeseen on integroitu.

Käyttö- ja näyttötoiminnot:

Automaatioyksikköjen käyttö tapahtuu helppokäyttöisellä PXM20-käyttöpäätteellä toimintanäppäinten sekä graafisten ja selväkielisten tekstinäyttöjen avulla. PXM20/PXM20-E-käyttöpäätettä voidaan käyttää joko paikallisesti tai hajautetusti kaikkien verkkoon liitettyjen laitosten ohjaukseen.PXA40-W0/W1/W2 mahdollistavat yhden tai useamman DESIGO PX -automaatioyksikön ohjauksen ja tietojen katsomisen kaukoyhteydellä tavallisen Internet-selaimen välityksellä.

Kiitos viestistäsi!

Vastaamme teille mahdollisimman pian.