Desigo Insight

Desigo Insight tarjoaa koetellun ja erinomaisen toiminnallisuuden ja käyttäjäystävälliset käyttötoiminnot. Klassinen pöytävalvomo mahtuu pieneen tilaan työpöydälle, ja alkukoulutus voidaan antaa paikan päällä tutussa käyttöympäristössä.

Perusominaisuudet

 • Object Viewer, järjestelmäselain:
  Tehokas navigointityökalu kaikkien järjestelmän tiedonkeruupisteiden katseluun ja käsittelyyn. Muokattavissa käyttäjäoikeuksien mukaisksi.
 • Alarm Viewer, hälytysnäyttö:
  Rakennusjärjestelmien hälytysten yksityiskohtaisella tarkastelulla voidaan etsiä ja korjata vikoja.
 • Alarm Router, hälytyksien reititys:
  Siirtää hälytykset tulostimille ja lisätoimintoina fakseille, matkapuhelimille tai sähköposteihin.
 • Time Scheduler:
  Kaikkien ajastettujen palveluiden ja toimintojen keskitetty ohjelmointisovellus.

Lisäominaisuudet

 • Plant Viewer, graafinen käyttöliittymä:
  Käytäntöön perustuvat laitoskaaviot järjestelmän nopeaan valvontaan ja käyttöön.
 • Trend Viewer, trendiseuranta:
  Helppo trendidatan esityssovellus, jolla laitoksen toimintaa voidaan optimoida.
 • Log Viewer, tapahtumahistoria:
  Hälytykset, virheet ja käyttäjän toiminnot tallennetaan aikajärjestyksessä ja niitä voidaan arvioida tarpeen mukaan.

Raportointi:

Desigo-raportit tarjoavat käyttäjille heidän tarpeisiinsa sopivat tiedot järjestelmien toiminnasta.

 • Raportit, joissa on tosiaikaiset datapisteiden arvot. Esimerkiksi: kaikki huonelämpötilat yli tai alle +22 °C
 • Hälytys- ja lokiraportit
 • Raporttien lähetys desktop-laitteeseen ja internetin kautta
 • Esimääritellyt vakioraportit esim. häiriöitä, diagnooseja, pisteen tilaa tai huoneen tilaa varten
 • Raporttieditori räätälöityjen raporttien laatimista varten
 • Raporttien automaattinen käynnistys

 Reaction Processor

Reaction Processorilla voidaan automatisoida toistuvat toiminnot, jotka käyttäjä muuten joutuisi tekemään käsin. Tämä helpottaa huomattavasti käyttäjän työtä ja mahdollistaa rakennusautomaatiolaitosten optimaalisen toiminnan kaikkina aikoina.

 • Jos automaatiotasoon liitetyssä laitoksessa ei ole kytkinkelloa tai aikaohjelmaa, Reaction Processor liittää sen yhteiseen aika- ja kalenteriohjelmaan.
 • Automaattinen avointen ja suljettujen piirien valvonta ja laitoksen kytkentä havaittujen tapahtumien perusteella laitoksen käynnin aikana.
 • Raporttien automaattinen käynnistys ja reititys
 • Käyttäjäpainotteisten reaktioiden ei pitäisi muodostaa olennaista osaa vakioprosessien ohjelmoinnista, koska jälkimmäisten tulisi toimia itsenäisesti ja hajautetusti ja olla suojattuja asiatonta pääsyä vastaan.

Desigo WEB tarjoaa selainpohjaiset rakennusjärjestelmien ohjaustoiminnot PC-pohjaisen web-palvelimen välityksellä. Desigo WEB mahdollistaa Desigo Insightin hallitsemien rakennuksen avaintietojen selailun, lukemisen ja käsittelyn etäyhteydellä.

Desigo WEB:n ominaisuudet:

 • Kaikki käyttäjän päätoiminnot, kuten laitoksen graafinen käyttö, aikaohjelmat, hälytykset ja lokitoiminnot ovat nopeasti käytettävissä web-selaimen kautta
 • Olemassa olevista Plant Viewer -grafiikoista luodaan automaattisesti Web Plant Viewer -yhteensopivat grafiikkakuvat
 • Hälytykset voidaan näyttää ja käsitellä selaimen välityksellä
 • Kaikki käyttäjä- ja järjestelmätapahtumat kirjautuvat lokitietokantaan, ja niitä voidaan katsoa selaimella
 • Suojattu pääsy ja IT-yhteensopivuus
 • Tietojen kustannustehokas jakaminen suurelle käyttäjämäärälle

Reaction Processor on tapahtumaohjelma, joka pystyy valvomaan laitoksia ja prosesseja kaikkialla järjestelmässä tiettyjen kriteerien täyttymisen suhteen (ts. tiettyjen tapahtumien osalta). Jos valvottu kriteeri (tai kriteeriyhdistelmä) täyttyy, Reaction Processor käynnistää ennalta määritellyt reaktiot.

 • Reaction Processor on jatkuvasti toimiva palvelintoiminto.
 • Reaktiot ovat toimintoja, jotka toimivat tietyin ehdoin automaattisesti automaatio- tai hallintatasolla. Prosessin kannalta kriittisten, suurta reaaliaikaista tarkkuutta ja luotettavuutta vaativien reaktioiden täytyy toimia automaatiotasolla, joten ne on määriteltävä vastaavasti suunnitteluvaiheessa.
 • On kuitenkin päteviä syitä hallita ja ajaa reaktioita hallintatasolla. Käyttäjä voi määritellä reaktioita järjestelmän normaalin toiminnan aikana (ei suunnitteluvaiheessa). Näitä ovat esimerkiksi prosessitapahtumat, keskeiset ja aikaan sidotut reaktiot sekä hälytysten reititys. Hallintatason reaktiot korvaavat käyttäjän toistuvia manuaalisia tehtäviä, eli sellaisia, jotka käyttäjän täytyy suorittaa tarkasti määritellyissä olosuhteissa (esim. viikonlopun aikana tulleiden korkean prioriteetin hälytysten tulostus maanantaiaamuisin). Reaktiot helpottavat ja tukevat käyttäjän työtä, koska ne hoitavat toistuvia rutiinitehtäviä. Reaktiot laajentavat koko järjestelmän automaattista toiminnallisuutta.

Kiitos viestistäsi!

Vastaamme teille mahdollisimman pian.